Αρχική

Νεοπλασίες - Κακοήθειες Πνεύμονος

Καρκίνος Πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι το πιο συχνό αίτιο θανάτου από καρκίνο με επίπτωση 1,3 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις στον κόσμο ανά έτος. Η εμφάνισή του οφείλεται σε ένα πολύπλοκο και με πολλά στάδια μηχανισμό που προκύπτει από το συνδυασμό έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες και γενετικής προδιάθεσης – ευαισθησίας. Το κάπνισμα οφείλεται για το 80-90% όλων των καρκίνων του πνεύμονα. Συγκρίνοντας τους καπνιστές με αυτούς που δε καπνίζουν, προκύπτει μια εικοσαπλάσια αύξηση των πιθανοτήτων για εμφάνιση της νόσου στη πρώτη κατηγορία, εξαρτώμενη κυρίως από τη διάρκεια του καπνίσματος και τον αριθμό των τσιγάρων ανά μέρα (pack/years).

Άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εμφάνιση της νόσου είναι, η ύπαρξη κάποιας άλλης πνευμονικής πάθησης (ΧΑΠ, πνευμονική ίνωση) , η περιβαλλοντική έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες που δρα συνεργικά με το κάπνισμα και η ύπαρξη κάποιων χρωμοσωμικών ανωμαλιών που οδηγούν σε υπερέκκριση ογκογονιδίων.

Ο καρκίνος του πνεύμονα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Α. Μικροκυτταρικός (SCLC) και

Β. Μη μικροκυτταρικός (NSCLC) που περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες του αδενοκαρκινώματος , του πλακώδους καρκίνου και του μεγαλοκυτταρικού καρκίνου.

Ο λόγος για τον οποίο ο καρκίνος του πνεύμονα έχει μεγάλη θνησιμότητα, είναι η καθυστερημένη διάγνωσή του, που οφείλεται στην έλλειψη συμπτωμάτων στα αρχικά στάδια της νόσου.

Οι συχνότερες κλινικές εκδηλώσεις που συνήθως αντιστοιχούν σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου είναι ο βήχας, η αιμόπτυση, ο θωρακικός πόνος, η δύσπνοια, το βράγχος φωνής (βράχνιασμα), σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας, ανορεξία, απώλεια βάρους και αδυναμία-κακουχία.

Υπάρχουν περιπτώσεις, ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου, εκδήλωσης παρανεοπλασματικών φαινόμενων όπως υπερασβεστιαιμία, υπονατριαιμία από απρόσφορη έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης, υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια κ.α.

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και κυρίως με απεικονιστικές τεχνικές (αξονική θώρακος, PET, σπινθηρογράφημα οστών) και επιβεβαιώνεται μόνο κατόπιν ιστολογικής ή κυτταρολογικής εξέτασης μέσω βρογχοσκόπησης, διαθωρακικής βιοψίας με βελόνα ή ακόμα και χειρουργικής βιοψίας εάν αυτό απαιτηθεί.

Η θεραπεία εξαρτάται από το στάδιο της νόσου τη στιγμή της διάγνωσης, τον τύπο του καρκίνου και μπορεί να είναι χειρουργική, φαρμακευτική ή και συνδυασμός τους.

Το ιατρείο παρέχει τη δυνατότητα:

Α. Εφαρμογή σύγχρονης αμερικανικής μεθόδου για την πρώιμη διάγνωση της νόσου, με βάση τη βαρύτητα της καπνιστικής συνήθειας του ατόμου.

Β. Άμεση διενέργεια διαγνωστικής βρογχοσκόπησης για λήψη ιστοπαθολογικών – κυτταρολογικών δειγμάτων σε ιδιωτικό κέντρο.

Γ. Συνεργασία με σύγχρονα απεικονιστικά και θωρακοχειρουργικά κέντρα για τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση και την αντιμετώπιση της νόσου.